2 Μαΐου 2015

Δ. Καζάκης: "Πως μεταβαίνουμε σε Ἐθνικό Νόμισμα". Ανοικτή συζήτηση, Καλλιθέα 15/03/2015
 Ανοικτή συζήτηση στην Καλλιθέα, την Κυριακή 15 Μαρτίου 2015
με θέμα: "Πως μεταβαίνουμε εδώ και τώρα σε Εθνικό Νόμισμα και διαγράφουμε οριστικά τα Χρέη"

Δημήτρης Καζάκης:

00:00 Περιγραφή της γενικής κατάστασης σήμερα.
31:14 Διαγραφή Χρέους. ΟΗΕ.
44:02 Οι Τράπεζες και τα Ελλείμματα.
1:16:20 Νέο Σύνταγμα. Κοινωνική Συμμετοχή.
1:25:45 Εξωτερικό ισοζύγιο, Καρτέλ και Επιτροπείες.
1:38:55 Πρώτες μέρες. Μετανάστες. Λαός ενωμένος.
1:48:35 Η στελέχωση του νέου Κοινοβουλίου
2:03:52 Τα Τεχνικά Επιμελητήρια
2:07:45 Εθνικό Νόμισμα - Ισοτιμία
2:16:43 Κοινωνική συνοχή
2:26:23 Η Τράπεζα της Ελλάδος
2:36:53 Ποσοτική χαλάρωση
2:46:51 Βαρειά Βιομηχανία - Αγροτική Παραγωγή
2:53:31 Διπλό Νόμισμα
2:58:20 Απειλές - Φορολογικός Κώδικας
3:07:00 Οι εκλογές
3:09:16 Μαύρη αγορά
3:17:00 Συντακτική Εθνοσυνέλευση
3:22:22 Νέο νόμισμα και φορολογία