1 Απριλίου 2019

Ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας του ΕΠΑΜ για το νέο σύστημα εξετάσεων και το Λύκειο


Ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας του ΕΠΑΜ για το νέο σύστημα εξετάσεων και το Λύκειο

Οι θέσεις του Υπουργείου Παιδείας,
«Η νέα Γ΄ Γενικού Λυκείου και το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση»
αποτελούν μία αντι-μεταρρύθμιση, ένα χτίσιμο αρνητικών αλλαγών αρχίζοντας μάλιστα από τα κεραμίδια. Αυτό, γιατί δεν ενδιαφέρει τη μνημονιακή κατοχή η αναβάθμιση της παιδείας (πώς θα μπορούσε άλλωστε!). Την ενδιαφέρει το πόσο κρυφός θα είναι ο κόφτης της εισαγωγής των παιδιών μας στα Πανεπιστήμια και το πώς επικοινωνιακά θα παραπλανήσει, ενόψει και των εκλογών. Εξάλλου και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ειδικά από 2010 και μετά, ποτέ δεν είχαν ασχοληθεί με μια μεταρρύθμιση που να προέκυπτε από ουσιαστικό δημόσιο διάλογο, όπως έγινε και με την κατάργηση της τεχνολογικής εκπαίδευσης, των ΤΕΙ, και ένταξή της στο γνωστό καθηγητικό κατεστημένο των ΑΕΙ για ψηφοθηρικούς λόγους. Έτσι προβάλλει τρία επιχειρήματα:
α. Η Γ΄ Λυκείου είναι σήμερα ακυρωμένη ως τάξη του Λυκείου, λόγω του βάρους που ρίχνουν οι μαθητές στην προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις,
β. Το νέο νομοσχέδιο πλήττει την παραπαιδεία,
γ. Δίνεται η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στα Παν/μια.

α. Ακύρωση της Γ΄ Λυκείου ως τάξης της ενιαίας εκπαίδευσης.
Χωρίς να ενδιαφέρεται για το περιεχόμενο σπουδών, το διδακτικό προσωπικό και τα μύρια όσα προβλήματα των σχολείων, το νομοσχέδιο θεσμοθετεί την αποκοπή της Γ΄ τάξης από το Λύκειο, εντείνοντας την εξειδίκευση με τεχνοκρατικό περιεχόμενο. Ό,τι συμβαίνει τώρα στην Γ΄ Λυκείου θα μεταφερθεί στην Β΄ Λυκείου, ως αντίστοιχη προετοιμασία.

Οι μαθητές θα αναγκαστούν, από τη Β΄ Λυκείου, να δώσουν έμφαση στα ειδικά μαθήματα, τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Η ύλη της Γ΄ Λυκείου δεν αποτελεί λογική εξέλιξη της ήδη διδαχθείσας ύλης των προηγούμενων τάξεων, καθώς η ύλη των προηγούμενων τάξεων είναι αποσπασματική.
Καλούνται γονείς και μαθητές να αποφασίσουν νωρίτερα για ένα μέλλον που διαβλέπουν ακόμη πιο αβέβαιο, χωρίς να διαθέτουν τα απαραίτητα κριτήρια επιλογής. Ενισχύεται η παρεμβατικότητα των ενηλίκων στις επαγγελματικές επιλογές των νέων, αλλά και οι κατευθυνόμενες επιλογές από ομάδες οικονομικών συμφερόντων.

Το νέο νομοσχέδιο αυξάνει την κρίσιμη ύλη των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων, αναγκάζοντας τον μαθητή να επικεντρώνεται μόνο στην αποκλειστική προετοιμασία αυτών των μαθημάτων, ενώ εξαφανίζει την ύλη και τις ώρες των μαθημάτων Γενικής Παιδείας. Καταργεί στην Γ΄ Λυκείου την Γενική Παιδεία! Η Γενική Παιδεία προσφέρεται μέχρι την Β΄ Λυκείου με αποσπασματικό τρόπο και εκεί κόβεται αυθαίρετα, αλλά το απολυτήριο παρέχεται στην Γ΄ Λυκείου.

β. Πλήττεται η παραπαιδεία;
Η αύξηση της κρίσιμης ύλης για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη του δημόσιου σχολείου, αυξάνει την ανάγκη γονέων και παιδιών για εξωσχολική βοήθεια, με μεγαλύτερο προφανώς κόστος. Ενισχύεται, δεν πλήττεται, η παραπαιδεία. Αυτό, η αύξηση δηλαδή της κρίσιμης ύλης και των απαιτήσεων, είναι το αρχικό στάδιο του κόφτη. Η ελληνική οικογένεια πιέζεται είτε να εγκαταλείψει τον πόθο της για σπουδές των παιδιών της, ή σπρώχνεται στον ιδιωτικό τομέα ως λύση ανάγκης. Πόσο υποκριτικά το Υπουργείο Παιδείας προβάλλει την μείωση των μαθημάτων ως πλήγμα της παραπαιδείας, με στόχο την παραπλάνηση της ελληνικής κοινωνίας!

Παράλληλα, εκτός από τις Πανελλαδικές εξετάσεις, οι εξετάσεις Απολυτηρίου, με το πρόσχημα κατοχύρωσης της αντικειμενικότητας και της ποιότητας, προβλέπεται να διεξάγονται σε επίπεδο Ομάδας Σχολείων. Αυτή η ομαδοποίηση των σχολείων θα γίνει μάλλον ανά γεωγραφική περιοχή. Ανοίγει έτσι ο δρόμος για διάκριση και περιφερειοποίηση του εκπαιδευτικού χάρτη της χώρας. Από την ως τώρα εμπειρία μας για τους στόχους και τις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εύλογα μπορούμε να υποθέσουμε ότι προσπαθούν να εντάξουν την εκπαίδευση στη λογική του Καλλικράτη.

Ο κόφτης λοιπόν συνεχίζεται, με εντατικοποίηση των εξετάσεων. Με εξετάσεις και σπουδές αυτού του περιεχόμενου, οι μαθητές μετατρέπονται σε είλωτες. Σε διαφορετική περίπτωση οδηγούνται σε εγκατάλειψη της προσπάθειας, είτε για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο είτε ακόμη και για απόκτηση του απολυτηρίου. Προβάλλει όμως το Υπουργείο Παιδείας την δήθεν αναβάθμιση του απολυτηρίου μπροστά στην ουσιαστικά ανύπαρκτη προοπτική εργασίας, ενώ στην πραγματικότητα ακολουθεί πιστά τις οδηγίες-εντολές του ΟΟΣΑ.
(Το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να αναμορφωθεί πλήρως. Προτείνονται συνεχείς αποτιμήσεις διαφορετικών επιπέδων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς μέσα στο σχολείο.
Έκθεση του ΟΟΣΑ με τίτλο: «Εκπαίδευση για ένα Λαμπρό Μέλλον στην Ελλάδα», Απρίλιος 2018.)

Ο κόφτης τελικά στηρίζεται σε εξετάσεις δύο επιπέδων, η μια πανελλαδική για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο, η άλλη «περιφερειακή» με μια μορφή (τοπικής;) Τράπεζας Θεμάτων, για την απόκτηση του απολυτηρίου. Δεδομένου ότι οι διατάξεις του νόμου είναι ασαφείς και γενικές, και θα ειδικευτούν με νέες υπουργικές αποφάσεις, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο σε μελλοντική φάση να καταργηθεί ο «Εθνικός» χαρακτήρας του απολυτηρίου Λυκείου, καταργώντας το ενιαίο της Παιδείας.

Παίρνοντας υπόψη τα κοινωνικο-ταξικά χαρακτηριστικά περιοχών, θα δημιουργήσει απολυτήρια πολλών ταχυτήτων. Αναγκαστικά, τα θέματα των απολυτηρίων εξετάσεων επηρεάζονται από το τι και πώς έχει διδαχθεί στα σχολεία της κάθε περιοχής. Και αυτό, ενόψει της προσμέτρησης του βαθμού απολυτηρίου για την εισαγωγή σε σχολές, δεν δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές. Αν και το “ίσες ευκαιρίες” είναι συζητήσιμο...
«Δεν υπάρχει τίποτα πιο άνισο από την ίση αντιμετώπιση των άνισων.» Αριστοτέλης.
Και προς αυτήν την κατεύθυνση το Υπουργείο τηρεί νεκρική σιγή.

γ. Ελεύθερη πρόσβαση σε Πανεπιστήμια;
Το απολυτήριο θα δίνει θεωρητικά τη δυνατότητα σε μαθητές που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να δώσουν Πανελλαδικές, να εισάγονται στα Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης – ΤΕΠ. Δηλαδή, τμήματα σχολών, για τα οποία ο αριθμός των υποψηφίων φοιτητών που θα τα προτιμήσουν θα είναι μικρότερος (ή ίσος)  από τις θέσεις που διαθέτουν.

Η παραπλάνηση που επιδιώκει το Υπουργείο Παιδείας με την δήθεν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στα ΤΕΠ, συνεχίζεται. Πρόκειται για μια άθλια τακτική, που μπορεί από πρώτη άποψη να φαίνεται ευνοϊκή για όποιον δεν μπορεί, για διαφόρους λόγους, να δώσει Πανελλαδικές, τελικά όμως θα μπερδέψει μαθητές και γονείς στον προγραμματισμό τους και θα τους βλάψει.

Ένας μαθητής για να έχει “ελεύθερη” πρόσβαση πρέπει να κάνει εκπτώσεις σε αυτό που θέλει να σπουδάσει και με αμφίβολο αποτέλεσμα. Αν οι ανάγκες, οικονομικές ή άλλες, τον ωθούν σε μια μορφή εξασφάλισης των σπουδών του, όπως λέγεται, πρέπει στην αρχική δήλωση να βάλει και τμήματα πολύ χαμηλής ζήτησης και μάλιστα απομακρυσμένα. Και αν δηλώσουν πολλοί αυτά τα τμήματα, η “ελεύθερη” πρόσβαση “πέταξε”. Την επόμενη χρονιά τα ΤΕΠ, που ενδεχομένως προκύψουν τώρα, μπορεί να είναι άλλα. Συνεπώς, τι προγραμματισμό μπορεί να κάνει η οικογένεια και το παιδί από την Β΄ Λυκείου; Θα σπουδάσει τελικά αυτό που θέλει χωρίς εξετάσεις;

Θεσμοποιείται, λοιπόν, η λογική του τζόγου στον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών. Θεσμοποιούνται επίσης οι διακρίσεις στη μέθοδο εισαγωγής στια Πανεπιστήμια. Επιπλέον, στην πράξη υποβαθμίζεται το πτυχίο των Τμημάτων που θα υπάγονται στα ΤΕΠ. Δηλαδή θεσμοθετούνται τμήματα δύο ταχυτήτων. Εφόσον το κράτος οδηγεί σε υπολειτουργία τμήματα περιζήτητα, θα επιδείξει καμιά μέριμνα για τα ΤΕΠ; Μήπως με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για ιδιωτικοποίηση των Πανεπιστημίων, σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη υποχρηματοδότησή τους;

Σημειωτέον ότι για όσους εισαχθούν στα ΤΕΠ δεν προβλέπεται καμία δυνατότητα μετεγγραφής, ακόμα και λόγω προβλημάτων υγείας ή άλλων δυσμενών καταστάσεων. Παρόλα αυτά, τo Υπουργείο αφήνει να εννοηθεί ότι όποιος θέλει μπορεί να εισαχθεί σε Πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις! Ένα ακόμη προεκλογικό δόλωμα!

Φαίνεται καθαρά ότι, αν ως κοινωνία δεν απελευθερωθούμε από την ξένη κατοχή, ούτε και το θέμα της Παιδείας, που την κατάντησαν τυπική εκπαίδευση, δεν πρόκειται να τεθεί στις σωστές του βάσεις και προς όφελος του λαού μας.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2019

Ο Τομέας Παιδείας του ΕΠΑΜ


Σχόλιο του Γραφείου Τύπου του ΕΠΑΜ για της δηλώσεις του κ. Βίτσα στην πακιστανική κοινότηταΤη στιγμή που οι Συριζαίοι υπουργοί όπου και να κυκλοφορήσουν δημοσίως γίνονται στόχος έντονων αποδοκιμασιών από τον κόσμο, ο κ. Βίτσας κατάφερε να βρει ένα κοινό πρόθυμο να τον χειροκροτήσει και μάλιστα με θέρμη! Πρόκειται για τα μέλη της Πακιστανικής Κοινότητας της Ελλάδας, όπου έδωσε ομιλία, στο πλαίσιο εκδήλωσης, την Τετάρτη 27 Μαρτίου.

Ο κ. Βίτσας μίλησε στους Πακιστανούς μετανάστες, με τον μόνο τρόπο που ξέρει να μιλάει στον κόσμο: τον τρόπο του πολιτικάντη, που μοιράζει ψεύτικες υποσχέσεις και κίβδηλα όνειρα! Όχι μόνο γιατί «τα όνειρα δεν έχουν σύνορα», όπως είπε χαρακτηριστικά, αλλά κυρίως, επειδή έχουν και ένα άλλο, πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, ότι είναι τζάμπα, άρα δεν κοστίζει τίποτα να τα μοιράζουμε στους κακομοίρηδες! Άλλωστε είναι τόση η ανάγκη τους να πιαστούν από κάπου, έστω κι απ’ την ελάχιστη υποψία ελπίδας για μια καλύτερη ζωή, που είναι τόσο εύκολο να εξαπατηθούν! Η χαρά του επαγγελματία πολιτικάντη!

Άνθρωποι που, λόγω των συνθηκών, έχουν ρίξει τόσο χαμηλά τον πήχυ, που χειροκρότησαν με ενθουσιασμό τον «κ. υπουργό» όταν τους υπαγόρευσε μέχρι πού μπορούν να φτάσουν τα «όνειρά» τους: «ελευθερία, αξιοπρέπεια, ένα σπίτι να μένουμε, μια δουλειά να κάνουμε, την οικογένειά μας να είναι καλά...» Γιατί; Γιατί «τα όνειρα των απλών ανθρώπων είναι κι αυτά απλά»! Στην πραγματικότητα, επειδή στην κατεστραμένη από τη μνημονιακή κατοχή Ελλάδα, αυτά τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα έχουν μετατραπεί σε «όνειρα» και μάλιστα... απατηλά!

Ονειρευτείτε ελεύθερα, αγαπητοί μετανάστες, όπως ονειρεύονται και οι Έλληνες, ένα μεροκάματο, ένα πιάτο φαΐ, ένα κεραμίδι πάνω απ’ το κεφάλι σας! Μέχρι εκεί σας/μας επιτρέπεται να ονειρεύεστε/ονειρευόμαστε, εσείς/εμείς, οι «απλοί άνθρωποι»! Κι όταν ακούτε τον κ. Βίτσα να σας λέει ότι βλέπει σε σας τους μελλοντικούς γιατρούς, μηχανικούς και δικηγόρους, ρωτήστε τον σε ποια χώρα τους βλέπει; Γιατί οι περισσότεροι σημερινοί μαθητές και φοιτητές της Ελλάδας προορίζονται κι αυτοί για μετανάστευση, για να ακούνε με τη σειρά τους τον Γερμανό/Άγγλο/Αμερικανό... «κ. Βίτσα» να τους μιλάει για τα «όνειρα των απλών ανθρώπων»!

Ονειρευτείτε! Τι άλλο σας έμεινε να κάνετε, αφού το δικαίωμά σας να διεκδικείτε το απεμπολήσατε, όπως και χιλιάδες Έλληνες μετανάστες, όταν αποδεχθήκατε να ξεριζωθείτε από τον προνομιακό χώρο άσκησης των δικαιωμάτων σας. Την πατρίδα. Αυτήν, τη μία και μόνη πατρίδα που έχει ένας άνθρωπος, την «πατρίδα της καρδιάς»! Αυτήν τη μία και μόνη πατρίδα που μπορείτε να αφήσετε πίσω σας, αλλά δεν μπορείτε ποτέ να βγάλετε από μέσα σας!

Αθήνα, 29 Μαρτίου

Το Γραφείο Τύπου του ΕΠΑΜ

31 Μαρτίου 2019

Ανακοίνωση του ΕΠΑΜ για την αναγνώριση από τις ΗΠΑ της ισραηλινής κυριαρχίας στα κατεχόμενα Υψίπεδα του ΓκολάνΑνακοίνωση του ΕΠΑΜ για την αναγνώριση από τις ΗΠΑ της ισραηλινής κυριαρχίας στα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν

Η απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αναγνωρίσει την κυριαρχία του Ισραήλ στα κατεχόμενα από τη Συρία Υψίπεδα του Γκολάν, δεν ήρθε ως «κεραυνός εν αιθρία», καθώς αποτελεί τη συνέχεια σε σειρά ενεργειών, που ενισχύουν τον επικίνδυνο επεκτατισμό του Ισραήλ και τον ρόλο του στην αποσταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής, με χαρακτηριστικό σημείο την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως «πρωτεύουσας του κράτους του Ισραήλ».

Περιφρονώντας πλήρως τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και καταπατώντας κάθε έννοια διεθνούς νομιμότητας, οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν στο Ισραήλ το δικαίωμα να κατέχει και να ασκεί κυριαρχία σε μια περιοχή που κατέλαβε παράνομα με στρατιωτικά μέσα, κατά τον πόλεμο των έξι ημερών του 1967 και προσάρτησε με απόφαση της Κνεσέτ (το ισραηλινό κοινοβούλιο) το 1981, παρά το καταδικαστικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (απόφαση 497, 17 Δεκεμβρίου 1981). «Η απόφαση του Ισραήλ να επιβάλει τους νόμους του, τη δικαιοδοσία του και τη διοίκησή του στα κατεχόμενα συριακά Υψίπεδα του Γκολάν είναι άκυρη και χωρίς διεθνή νομική επίδραση» ανέφερε το ψήφισμα του ΣΑ, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε το Ισραήλ να συνεχίζει να επιβάλλει «τη δικαιοδοσία και τη διοίκησή του» στην περιοχή, υπό καθεστώς ρατσιστικών διακρίσεων έναντι των κατοίκων (κατά κύριο λόγο Δρούζων Αράβων) οι οποίοι ουδέποτε ρωτήθηκαν εάν επιθυμούν να απεμπολήσουν τη Συριακή τους υπηκοότητα χάριν του Ισραήλ!

Πέρα από τα οικονομικά -και άλλα- συμφέροντα που εξυπηρετούνται από αυτήν την κίνηση των ΗΠΑ, πρόκειται για μια άκρως επικίνδυνη κίνηση, μια ωμά επιθετική ενέργεια εναντίον της εθνικής επικράτειας της Συρίας, η οποία είναι αναμενόμενο ότι δεν θα μείνει χωρίς απάντηση. Επιπλέον, ανοίγει τον δρόμο για επαναχάραξη των συνόρων σε μια περιοχή που, όχι άδικα, χαρακτηρίζεται ως «πυριτιδαποθήκη», πολύ κοντά στη δική μας «πυριτιδαποθήκη», αυτήν των Βαλκανίων. Η περιφρόνηση των διεθνών συμβάσεων και ο μη σεβασμός της εθνικής επικράτειας και των συνόρων των κρατών θα κλιμακώσει τις εντάσεις στην περιοχή και θα οδηγήσει σε τραγικές καταστάσεις. Πρόκειται για την απαρχή ενός «κύματος» αναθεώρησης συνόρων, το οποίο θα αγγίξει και τη δική μας χώρα.

Ωστόσο, η κυβέρνηση και το ελληνικό ΥπΕξ τηρούν σιγή ιχθύος, παρά το ότι η αναγνώριση καταδικάστηκε ακόμα και από τις χώρες της ΕΕ που συνήθως υποστηρίζουν την πολιτική των ΗΠΑ. Παρά το ότι η αναγνώριση της κατεχομένης περιοχής σηματοδοτεί προηγούμενο τετελεσμένο και ανοίγει τον δρόμο για την αναγνώριση του ψευδοκράτους των κατεχόμενων της Κύπρου από την Τουρκία! Θα ήταν έκπληξη, βέβαια, αν η ελληνική «κυβέρνηση» έδειχνε το παραμικρό ενδιαφέρον για την Κύπρο, πόσο μάλλον για τα εθνικά σύνορα της Συρίας, ή για τις διεθνείς συμβάσεις, όταν ήδη με την κατάπτυστη «συμφωνία των Πρεσπών» έχει συνεργήσει στην ντε φάκτο κατάργηση της Συνθήκης του Βουκουρεστίου του 1913, με την οποία καθορίστηκαν τα σύνορα των Βαλκανικών χωρών. 

Εκτός των παραπάνω, κατά τη διάρκεια της «αριστερής κυβέρνησης», το Ισραήλ έχει αναχθεί σε «στρατηγικό σύμμαχο» της χώρας μας, με βασικό επιχείρημα ότι αυτή η συμμαχία «μας συμφέρει» όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά και για λόγους εθνικής ασφάλειας. Δεν υπάρχει τίποτα πιο μακριά απ’ την αλήθεια! Πρώτα και κύρια, ενόσω η Ελλάδα είναι υπό κατοχή, δεν είναι σε θέση να συνάπτει πραγματικές συμμαχίες. Συμμαχία σημαίνει συμφωνία μεταξύ ελεύθερων και κυρίαρχων κρατών, ώστε να είναι σε ισότιμη βάση και να εξυπηρετούνται αμοιβαία συμφέροντα και των δύο πλευρών. Οι «γκαουλάιτερ» που διοικούν την κατεχόμενη Ελλάδα συνάπτουν συμφωνίες για τα συμφέροντα των επικυρίαρχων, με αντάλλαγμα την παραμονή τους στην εξουσία ή άλλες ιδιοτελείς παροχές. Κατά δεύτερον, το λεγόμενο «κράτος του Ισραήλ», όντας εξ ιδρύσεώς του ένα παράνομο, τεχνητό κατασκεύασμα του διεθνούς σιωνισμού, είναι αδύνατον να υπάρξει με άλλον τρόπο παρά ως ρατσιστικό κράτος, που καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα εφαρμόζοντας πολιτική απαρτχάιντ στο εσωτερικό του, και ως ως πολεμική μηχανή με τις επεκτατικές του βλέψεις έναντι των γειτόνων του. Η Ελλάδα, με τις συμφωνίες που έχει συνάψει, προσφέρεται ως αμνός για σφαγή, αφού παρέχει στο Ισραήλ το απαραίτητο «επιχειρησιακό βάθος» για την εξυπηρέτηση των επιδιώξεών του, ενώ καθίσταται η ίδια στόχος των, ενδεχόμενων, αντιποίνων.

Το ΕΠΑΜ καταδικάζει την απόφαση των ΗΠΑ να αναγνωρίσουν την ισραηλινή κυριαρχία στα Υψίπεδα του Γκολάν και καλεί τον ελληνικό λαό να βρίσκεται σε εγρήγορση και επιφυλακή, εν όψει των εξελίξεων. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον λαό της Παλαιστίνης που υφίσταται συστηματική γενοκτονία και αγωνίζεται για την ελευθερία του, και στον λαό της Συρίας που πολεμά για την εθνική του κυριαρχία, ενάντια στους ξένους εισβολείς, «πληρεξούσιους» των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Καλούμε τον ελληνικό λαό να αγωνιστεί για την αποτίναξη των δεσμών της κατοχής, προτού οι συνέπειες της υποδούλωσης καταστούν τραγικές και μη αναστρέψιμες για την εδαφική μας ακεραιότητα και τη ζωή μας!
                                                                                                                                                                                                  
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2019

Η Πολιτική Γραμματεία του ΕΠΑΜ

25 Μαρτίου 2019

Το ΕΠΑΜ για τις προσαγωγές των αγωνιστών στη μαθητική παρέλασηΤο ΕΠΑΜ για τις προσαγωγές των αγωνιστών στη μαθητική παρέλαση

Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την προσαγωγή των μελών της Επανεκκίνησης και του ΔΗΚΚΙ, Παν. Μαντά και Γ. Σπαθόπουλου, που, παραμονή της εθνικής μας επετείου (24/3/19), δέχθηκαν τους προπηλακισμούς και τη βία των ΜΑΤ στην πλ. Συντάγματος, κατά τη διάρκεια της μαθητικής παρέλασης!

Η μόνη «κατηγορία» ενάντιά τους, είναι ότι διένειμαν φυλλάδια! Φυλλάδια για το μήνυμα της λευτεριάς της επανάστασης του 1821, συσχετίζοντας τις τότε αξίες της εθνεγερσίας με την κατάντια των σημερινών εκχωρήσεων της χώρας μας: Τη «Συμφωνία» των Πρεσπών, την εγκατάλειψη εθνικών δικαίων, τις καταστροφικές εξελίξεις που δρομολογούνται σε Αιγαίο, σε Θράκη και Κύπρο.

Με τις «προληπτικές προσαγωγές» που έχει εγκαινιάσει σε κάθε γωνιά της χώρας, όπου λαϊκοί αγωνιστές και απλοί πολίτες σύρονται στα αστυνομικά τμήματα χωρίς να έχουν διαπράξει κανένα αδίκημα, η σημερινή «αριστερή» κυβέρνηση δείχνει το αληθινό της πρόσωπο. Ένα πρόσωπο παρόμοιο με εκείνο της χούντας των συνταγματαρχών αφού διώκονται ανελέητα όχι οι πράξεις, αλλά οι ιδέες! Μόνο σε δικτατορικά καθεστώτα η διακίνηση των ιδεών διώκεται με προσαγωγές και συλλήψεις. Μόνο σε δικτατορικά καθεστώτα εφαρμόζεται η προληπτική τρομοκράτηση των πολιτών, προκειμένου να συναινούν μέσω του φόβου και του ζόφου!

Όπως όλα δείχνουν, έχουμε ήδη διολισθήσει στον αστερισμό της δικτατορικής διακυβέρνησης με κοινοβουλευτικό μανδύα. Με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων της Άβουλης Βουλής, αφού κανένα από αυτά μέχρις στιγμής δεν καταδίκασε τη βία που ασκήθηκε και τις προσαγωγές των αγωνιστών που σημειώθηκαν. Όλοι εν αγαστή συμφωνία και μακαριότητα, εκκολάπτουν στους κόλπους του αυτοαποκαλούμενου «συνταγματικού τόξου» το αυγό του φιδιού, ελπίζοντας ότι θα εθιστεί ο Έλληνας και θα το αποδεχθεί. Λανθάνουν, αλλά θα είναι αργά όταν το αντιληφθούν.

Οι αναίτιες «προληπτικές» προσαγωγές πολιτών και αγωνιστών που παίρνουν έκταση στη χώρα, αν δεν αντιδράσουμε και δεν τις καταδικάσουμε απερίφραστα τώρα, θα χτυπήσουν αργά ή γρήγορα την πόρτα του καθενός. Ο μόνος τρόπος για να μην δούμε τις επόμενες προσαγωγές να μετατρέπονται σε συλλήψεις κι αυτές σε βαριά κατηγορητήρια, εδραιώνοντας παντού στη χώρα τη δικτατορία του χυδαία και ψευδώς αποκαλούμενου «συνταγματικού τόξου», είναι η δημιουργία πλατιού πατριωτικού μετώπου που θα τους ανατρέψει για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία. Εγκαθιστώντας λαϊκή κυριαρχία και οδηγώντας στην εθνική ανεξαρτησία για την οποία πάλεψαν οι μαχητές του ’21, που τον αγώνα και το αίμα που έχυσαν τιμούμε τη σημερινή ημέρα.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2019

Η Πολιτική Γραμματεία του ΕΠΑΜ