16 Οκτωβρίου 2013

Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΑΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΑ

Έχει γίνει πλέον φανερό ακόμη και στον πλέον αδιάφορο Έλληνα πολίτη ότι οι «κυβερνώντες» έχουν προ πολλού επιλέξει να υποστηρίξουν τα συμφέροντα των τοκογλύφων, θυσιάζοντας με βίαιο και αντιδημοκρατικό τρόπο, στο βωμό αυτών των συμφερόντων, ολόκληρο τον Ελληνικό Λαό (κατάλυση Συντάγματος, ισοπέδωση εργασιακών δικαιωμάτων, ανεργία, φόροι, χαράτσια, αυτοκτονίες, συντάξεις πείνας, διάλυση κοινωνικού κράτους, Παιδείας, Υγείας, εκποίηση δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας).

Από 1/7/2013 η κυριότητα της χώρας (της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας)  πέρασε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.). Ο ΕΜΣ είναι ένας μόνιμος και όχι προσωρινός μηχανισμός, με μορφή υπερκράτους, που έχει θεσπιστεί, κατά τους ίδιους, για να παρέχει «χρηματοπιστωτική συνδρομή σε κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ» και με στόχο τη «στήριξη της σταθερότητας του ευρώ βάσει αυστηρών όρων». Ως «εγγύηση» για τη  «στήριξη» αυτή, και αφού έχουμε παραιτηθεί οριστικά και αμετάκλητα από την άσκηση εθνικής κυριαρχίας, η δημόσια και ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων πέρασε στα χέρια τους.
Τα μέλη του ΕΜΣ έχουν ισόβια ασυλία σε ολόκληρη την Ε.Ε. και κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να τους δικάσει και κανένας μηχανισμός να τους ελέγξει. Κανείς δεν θα μπορεί να διεκδικήσει το δίκιο του ποτέ και πουθενά!

Και αν νομίζετε ότι όλα αυτά είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας διαβάστε παρακάτω τμήματα από δύο άρθρα της συνθήκης για τη θέσπιση του ΕΜΣ.

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ 30
Συμβούλιο ελεγκτών

1. Το συμβούλιο ελεγκτών αποτελείται από πέντε μέλη που διορίζονται από το συμβούλιο
διοικητών βάσει των ικανοτήτων τους σε ελεγκτικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα και
περιλαμβάνει δύο μέλη από τα ανώτατα ελεγκτικά όργανα των μελών του ΕΜΣ - με εναλλαγή
μεταξύ των μελών - και ένα από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
2. Τα μέλη του συμβουλίου ελεγκτών είναι ανεξάρτητα. Δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες
από τα όργανα διακυβέρνησης του ΕΜΣ, τα μέλη του ΕΜΣ ή οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή
ιδιωτικό φορέα.
3. Το συμβούλιο ελεγκτών διενεργεί ανεξάρτητους ελέγχους. Επιθεωρεί τους λογαριασμούς του
ΕΜΣ και επαληθεύει την ορθότητα των επιχειρησιακών λογαριασμών και του ισολογισμού. Έχει
πλήρη πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο του ΕΜΣ απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων
του.
4. Το συμβούλιο ελεγκτών μπορεί να πληροφορεί ανά πάσα στιγμή το συμβούλιο διευθυντών
για τα πορίσματά του. Συντάσσει, σε ετήσια βάση, έκθεση που υποβάλλεται στο συμβούλιο
διοικητών.
5. Το συμβούλιο διοικητών μεριμνά ώστε στην ετήσια έκθεση να έχουν πρόσβαση τα εθνικά
κοινοβούλια και τα ανώτατα ελεγκτικά όργανα των μελών του ΕΜΣ και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό
Συνέδριο.
6. Κάθε θέμα σχετικό με το παρόν άρθρο καλύπτεται αναλυτικά στους εσωτερικούς κανονισμούς του ΕΜΣ.
ΑΡΘΡΟ 32
Νομικό καθεστώς, προνόμια και ασυλίες

8. Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην παρούσα συνθήκη, όλη η περιουσία, οι χρηματοδοτικοί πόροι και τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΜΣ δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό, ρύθμιση, έλεγχο και μορατόρια οποιασδήποτε φύσεως.


Για να ξεφύγει από τον ΕΜΣ η Ελλάδα χρειάζεται μια αλλαγή καθεστώτος. Το Ε.ΠΑ.Μ. αγωνίζεται για:
v     Μονομερή διαγραφή του χρέους
v     Ακύρωση των μνημονίων.
v     Δημιουργία μιας προσωρινής κυβέρνησης και στη συνέχεια εκλογή μιας Συντακτικής Συνέλευσης που θα διαμορφώσει νέο Σύνταγμα.
v     Έξοδο πρώτα από την Ευρωζώνη και στη συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
v     Τιμωρία όλων όσοι συνέβαλαν στην καταστροφή της χώρας.
v     Παραπομπή των Βρυξελλών στα αρμόδια Διεθνή Δικαστήρια για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας – αφού περίπου τέσσερις χιλιάδες άτομα έχουν αυτοκτονήσει λόγω της πίεσης από την κρίση – και  απαίτηση αποζημίωσης για την προκληθείσα ζημία.


Όλα τα παραπάνω μπορούν να γίνουν βάσει του Διεθνούς Δικαίου, ΜΟΝΟ ΟΜΩΣ στη περίπτωση που οι ένοχοι δικαστούν και καταδικαστούν και βέβαια υπάρξει και νέο Σύνταγμα στη χώρα.

Έχουμε χρέος απέναντι στην Πατρίδα μας, στον εαυτό μας και στα παιδιά μας να ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ. Να δώσουμε ο καθένας χωριστά και όλοι μαζί τη μάχη για ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Τη μάχη για να πάρουμε πίσω αυτά που μας έκλεψαν, την ίδια μας τη ΖΩΗ.